søndag 13. februar 2011

TORSDAG 3. FEBRUAR 2011

Læreplanen for samfunnsfag VG2 yrkesfag har følgende krav til bruk av IKT i undervisningen.

Bruke digitale verktøy til å finne informasjon om omfanget av kriminalitet i Norge, grunngi hvorfor samfunnet straffer og vurdere hvordan kriminalitet kan forebygges.

Trekke ut hovedlinjene i resultat- og balanseregnskap til bedrifter med manuelle og digitale verktøy.

Bruke digitale verktøy til å finne eksempler på ulike typer konflikter i verden og presentere en aktuell internasjonal konflikt og forslag til å løse konflikten.

Bruke digitale verktøy til å hente informasjon om ulike yrker.

Dette er krav som er forholdsvis greie å etterkomme. Alle elevene ved skolen har egne PC-er og nettilgang i undervisningen. Dette gjør dem i stand til, og til enhver tid søke den informasjonen de trenger for å løse de oppgavene de blir forelagt. Dette krever imidlertid at elevene har og utvikler evne til å søke relevant informasjon og utvise kildekritikk.

I undervisningen ellers gjelder det generelt å bruke nettet til å søke den informasjon eleven til enhver tid trenger. Det kan være å følge med i nyhetsbildet for å kunne være med i diskusjoner over aktuelle temaer. Aktualitetsprogrammer/debatter fra nett-tv/radio kan være en kilde. Nettaviser en annen.

Ved skolen er det utarbeidet læreplananalyse med vurderingskriterier. Vurderingskriteriene er delt i UM, M og OM.Vurderingskriteriene nevner jeg ikke her, men de overordna måla de blir vurdert etter, er som følger.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: regne ut inntekter, planlegge pengeforbruk i en familie ved å bruke ulike verktøy og vurdere hvordan sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi.

Bruke digitale verktøy til å finne informasjon om omfanget av kriminalitet i Norge, grunngi hvorfor samfunnet straffer og vurdere hvordan kriminalitet kan forebygges.

Bruke digitale verktøy til å finne eksempler på ulike konflikter i verden og presentere en aktuell internasjonal konflikt og forslg til å løse konflikten.

Bruke digitale vektøy til å hente informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer på arbeidsmarkedet i dag.

Trekke ut hovedlinjene i resultat- og balanseregnskapet til bedrifter med manuelle og digitale verktøy.
tirsdag 7. desember 2010

Denne bloggen er tenkt brukt i forbindelse med nettbasert studie. Jeg tenker den skal bli et møtested for meg og medstudenter der vi kan dele erfaringer - gode og mindre gode. Det er med skrekkblandet fryd jeg begir meg ut i dette. Det å legge ut på nettet noen av de tankene man gjør seg, virker litt skummelt. Når man først har klikket publiser så er det gjort en gang for alle. På samme tid ser jeg at blogging gir nye muligheter for å utveksle ideer og erfaringer med andre. Det å kunne bruke blogg og andre sosiale medier som verktøy i undervisningen, ser jeg som en utfordring som jeg må ta, hvis man vil delta på de arenaene der elevene befinner seg. Pedagogisk vil det helt sikkert i starten være en bøyg å komme over. Det er som oftest moro å gå nye stier så lenge man, i rimelig grad, er trygg på å komme der man vil.

For meg er det viktig å være trygg på det jeg driver med. Tidspress for å komme gjennom pensum på en forsvarlig måte gir ikke rom for de store eksperimentene føler jeg. Utprøving på elevene er greit, så lenge det ikke går ut over læringsutbyttet. Men som man sier: "Den som har begge beina på jorda står stille".